Tillbehör

Storsäckfyllare

Storsäckfyllare är en automatisk säckfyllare för säckning av pellets.

Säckfyllaren är utvecklad för självgående fyllning av säckarna och avsedd för säckar upp till över 1500 liter.

Pelleten transporteras på ett slätt band och styrs ner till respektive säck med hjälp av ett spjäll. Säckarna fylls en efter en och fulla säckar kan bytas ut mot tomma under drift. Vid varje säckhals sitter en givare som känner av när säcken blir full. När säcken är full stängs spjället till säcken och nästa öppnas istället. Fyllaren är normalt gjord för fyra säckar men kan fås från två säckar och uppåt beroende på behov och utrymme.
Säckfyllaren levereras komplett med givare, arbetsbrytare och manöverpanel.

Småsäckfyllare

Småsäckfyllare är en PLC-styrd småsäckfyllare för manuell säckning av pellets. Den har hög kapacitet genom att en ny sats vägs upp samtidigt som säckning sker av föregående sats.

Säckningsvågen matas av en frekvensstyrd skruv. Vid slutet av uppvägningen går den ner i varv (findoseringsläge) för att bästa noggrannhet skall uppnås. Uppvägningsbehållaren som rymmer ca 30 kg, är upphängd i tre vågceller.

När förinställd vikt uppnås, öppnas det pneumatiska spjället och materialet faller ner i mellanbehållaren. Säcken börjar fyllas så snart handtaget fälls ner. Samtidigt startar uppvägningen av en ny sats. Först när underbehållaren är tom, kan den väntande satsen falla ner. På detta sätt kan en mycket hög kapacitet uppnås.

Förrådsbotten

- Anpassad tvärskruv, t.ex. 3000 mm, med drivenhet 1,5 kW.
- Två längsgående hydrauldrivna stångmatare fram till skruv.
- Hydraulaggregat med växlingsventil för drivning av stångmatare.
- Skruvdiameter 280 mm för störningsfri matning av kutterspån ur fickan.
- Frontväggen måste lutas in mot förrådet för att förhindra upphängning.
- Styrning av bränslemängden sköts av skraporna.
 

Silo och sikt

Praktisk lagring för högkvalitativ leverans av pellet till valfri paketeringsutrustning.

Sikt för separering av sågspån från pelletsen, samt utmatning av pelletsen ut ur silon.