Vad är egentligen pellets?

Pellets tillverkas oftast av råmaterial från skogs- och jordbruk, t.ex sågspån och kutterspån, ofta spill från träindustrin.

Pellets är ett förädlat biobränsle, torkat och pressat till en cylindrisk stav av komprimerad energi. Tillverkningen sker genom pressning vid högt tryck, utan tillsats av bindemedel. Spånen har naturliga bindemedel och därför behöver inga tillsatser förekomma.

Pellets är ett förädlat biobränsle som bidrar till ett långsiktigt ekologiskt samhälle. En positiv miljöaspekt är att biobränslen är förnybara och ingår i kretsloppet. Att elda med biobränslen innebär att de ämnen som tas bort från miljön förs tillbaka. Den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är lika stor som den mängd träden använder under sin tillväxt.

​Ett inhemskt bränsle som pellets är mindre känsligt än olja för internationell storpolitik och valutors ställning på världsmarknaden. Merparten av den råvara som används för tillverkning av pellets är idag rent spill från såg- och snickeriindustrin.

Varför du skall använda pellets

Framför allt är Pellets är ett biobränsle och tillhör kategorin förädlade trädbränslen. I och med att det är förnyelsebart är det också miljövänligt. 
Pellets bidrar inte till växthuseffekten och förbränningen av pellets tillför samma mängd koldioxid som träden använt under sin tillväxt. Det är därmed skattebefriat. Pellets är närproducerat och en väldigt billig energikälla (exempelvis mycket billigare än olja samt el)
Men framför allt är det bättre för miljön att elda med pellets istället för ved.


Pellets är en del av det naturliga kretsloppet! 

Egenskaper

​Storlek: 
Ca 2-4 cm långa cylindrar, 6-12 mm i diameter.

Struktur: 
Torrt finfördelat hårt sammanpressat material

Fukthalt: 
Ca 9%

Vikt: 
600-700 kg/m3