Träpellets

Pellets är vanligtvis tillverkat av sågspån, torrflis eller kutterspån, en biprodukt från sågverk och hyvlerier.

Inom den svenska pelletsproduktionen används i princip enbart råvaror som härrör från skogen, framförallt sågspån, torrflis och kutterspån. I takt med en ökad efterfrågan på pellets, har dock även skogsråvaror såsom bark, grot (grenar och toppar) och klenstammar blivit aktuella.

Sågspån består främst av barrstamved och har därför högt energiinnehåll, låg askhalt och hög asksmälttemperatur. Detta innebär att råvaran har mycket goda förbränningsegenskaper.

Kutterspån och torrflis är biprodukter vid bearbetning av torkat virke. Dessutom tillkommer en viss mängd kutterspån från snickerier. Vid pelletering behöver råvaran normalt inte torkas (ibland kan man t o m behöva tillsätta extra ånga/vatten för att höja vattenhalten).

Detta innebär att kutterspån är en lämplig råvara vid mer småskaliga system. Det har därför blivit vanligt med mindre pelletspressar vid snickerier och mindre sågverk.