Vilka råvaror går att använda vid tillverkning av pellets?

Du kan i stort sett använda vilket spillmaterial som helst för att tillverka pellets. Det viktigaste är att materialet har rätt torrhalt, bör ligga på högst 17%. Är du osäker om det går att tillverka pellets av ditt spillmaterial så hjälper vi dig att testa ditt material i vår produktionsanläggning!

​Vanligaste materialen för pellets är Flis, sågspån, kutterspån, bark, hyvelspån och halm av vete. Sågspån är vanligast av alla.